فرم هاي مربوط به طرح هاي پژوهشي اساتيد
۲۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۶:۰۰| بازدید: | نویسنده بابك سكاكي | نظرات (0)

خواهشمند است ابتدا فايل راهنما را بدقت مطالعه فرماييد.

رديف راهنما عنوان لينك دانلود
1 فلوچارت مراحل راهنما دانلود
2 پيوست 1 فرم صفر دانلود
3 پيوست 1 فرم الف دانلود
4 پيوست 2
فرم تاييد طرح توسط شوراي پژوهشي دانلود
5 پيوست 3
فرم ارزيابي طرح توسط داور دانلود
6 پيوست 4
فرم گزارش دوره اي دانلود
7 پيوست 5
فرم پرداخت اقساط طرح دانلود
8 پيوست 6
فرم گزارش نهايي
دانلود
9 پيوست 7
جدول تعهدات مجري دانلود
10 پيوست 8
راهنماي نگارش طرح دانلود
11 پيوست 9
تعهد سخنراني دانلود
برچسب‌ها: ،

فرم هاي مربوط به پايان نامه هاي ارشد
۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۵:۰۰| بازدید: | نویسنده بابك سكاكي | نظرات (0)

عنوان

دانلود فايل
فرم پيشنهاد موضوع دانلود
پروپوزال  دانلود
فرم درخواست آزمايشگاه  دانلود
فرم تحويل پروروزال دانلود
فرم گزارش سه ماهه  دانلود
فرم حضور در جلسه  دانلود
تعهد نتايج پاياننامه
 دانلود
 فرم تغيير استاد راهنما
 دانلود
 تعهد اصالت پاياننامه
 دانلود
 فرم انصراف از دستاورد پژوهشي
 دانلود
 تعهد چاپ مقاله
 دانلود
 فرم تاييد چاپ پاياننامه
 دانلود
 آيين نامه نگارش پاياننامه
 دانلود
فرم تحويل نسخ پاياننامه  دانلود

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ،

آخرين مهلت دفاع از پايان نامه در نيمسال اول سال 96-97
۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۳:۰۱| بازدید: | نویسنده بابك سكاكي | نظرات (0)

((آخرين مهلت دفاع از پايان نامه))

 

آخرين مهلت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در نيمسال اول 97-96 تا تاريخ 30/10/1396 مي باشد و اين تاريخ  تمديد نخواهد شد.

شايان ذكر است دانشجوياني كه مي خواهند در پايان اين مهلت دفاع نمايند، بايستي حداكثر تا تاريخ 10/10/1396  فرمهاي اعلام آمادگي دفاع و ديگر فرمهاي مربوطه را به دفتر پژوهشي تحويل نمايند، به درخواستهاي خارج از اين مهلت تحت هيچ شرايطي تاريخ دفاع اختصاص نمي يابد.

اداره پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد مياندوآب


برچسب‌ها: ،

نمره مقالات مستخرج از پايان نامه
۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۲:۳۴| بازدید: | نویسنده بابك سكاكي | نظرات (0)

((نمره مقالات مستخرج از پايان نامه))


 #   به مقالات همايش­هايي كه هنوز برگزار نشده ­اند، هيچ نمره­ اي تعلق نمي­ گيرد.

 
 #  سقف تعداد مقاله همايش جهت دريافت نمره 2 عدد مي­ باشد.


 # در صورت رعايت نكردن فرمت دقيق آدرس ­دهي مقاله، هيچ نمره ­اي به مقاله تعلق نخواهد گرفت.

 

اداره پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد مياندوآب


برچسب‌ها: ،

طرح هاي پژوهشي
۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۳:۰۰| بازدید: | نویسنده بابك سكاكي | نظرات (0)

فرستنده طرح هاي پژوهشي براي ارسال طرح خود بايد پيشنهاد طرح پژوهشي (فرم شماره صفر) را دريافت و تكميل كرده سپس آن را به مسوول پژوهشي دانشگاه در قالب يك عدد CD و دو نسخه پرينت ارسال نمايد تا در شوراي پژوهشي دانشكده مورد ارزيابي قرار گيرد و در صورت تاييد و امضاي اعضاي شورا، سه نفر داور متخصص در رشته مربوط به طرح را معرفي و مدارك را به معاونت پژوهشي ارسال نمايد.

 

به طور كلي طرح هاي پژوهشي شامل مراحل زير مي باشد:

۱- دريافت دو نسخه پروپوزال همراه با CD از اعضاي هيات علمي با توجه به تاييد دانشگاه و اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه

۲- ارسال طرح به داوري

۳- در صورت تاييد طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه و در صورت انجام اصلاحات بازگرداندن به مجري جهت رفع موارد

۴- انعقاد قرارداد با طرح هاي پذيرفته شده

۵- تشكيل پرونده و وارد كردن اطلاعات طرح، مجري، داور و همكاران جهت دريافت كدشناسايي در سامانه www.nproposal.iau.ir

6- ارسال نامه به مالي جهت پرداخت حق الزحمه هاي داوري فرم صفر، گزارش دوره اي و نهايي به داوران

۷- ارسال نامه به مالي جهت پرداخت قسط هاي اول، دوم و نهايي به مجريان طرح

۸- دريافت گزارش هاي دوره اي و نهايي از مجريان و ارسال به داوري

۹- در صورت تاييديه گزارش هاي نهايي ارايه در شوراي پژوهشي براي اعلام خاتمه و دريافت تعهدات مجري از قبيل (دو نسخه گالينگور، پذيرش يا چاپ مقاله، CD كل كار به صورت word و pdf ، فرم تاييد انجام سخنراني و فايل پاورپوينت) و ارسال يكي از نسخه ها به كتابخانه

۱۰- وارد كردن اطلاعات گزارش هاي دوره اي، نهايي و انجام تعهدات در سامانه فوق و اعلام خاتمه طرح

برچسب‌ها: ،

راهنماي انجام امور پايان نامه كارشناسي ارشد
۱۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۶:۰۰| بازدید: | نویسنده بابك سكاكي | نظرات (0)

مراحل اخذ و دفاع از پايان نامه:

 

الف: قبل از دفاع

1    1. انتخاب استاد راهنما با توجه به رشته  تخصصي و ظرفيت ايشان

2.    2. تكميل فرم پيشنهاد موضوع با تاييد استاد راهنما و مديرگروه

3.    3. تهيه پيشينه موضوع تاييد شده از  سايت ايرانداك (Irandoc.ac.ir)

4.    4. تكميل فرم پروپوزال توسط دانشجو  با راهنمايي استاد راهنماي مربوطه

5.    5. تاييد و امضاي پروپوزال توسط استاد راهنما

6.    6. ارايه پروپوزال توسط دانشجو به مديرگروه جهت طرح در گروه تخصصي

7.    7 . ارايه پروپوزال توسط دانشجو به اداره پژوهش جهت طرح در شوراي پژوهش دانشگاه

8     8. پايان نامه شش ماه بعد از تاريخ تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قابل دفاع مي باشد.

9.    9. در طول 6 ماه فرصت دفاع، دانشجو بايد در 3 جلسه دفاع از پايان نامه شركت كرده و فرم آنرا تكميل و به اداره پژوهش تحويل دهد.

  10. تكميل فرم آمادگي دفاع و ارايه آن به اداره پژوهش

      11. تعيين تاريخ دفاع و انجام امور مربوط به جلسه دفاع توسط اداره پژوهش و با حضور دانشجو


ب: بعد از دفاع

1   1. تكميل فرم­هاي تعهد اصالت، انصراف از دستاورد علمي( در صورت نداشتن مقاله) و فرم تاييد براي چاپ نهايي توسط دانشجو

1    2. انجام صحافي پايان نامه و تهيه سي دي هاي مربوطه طبق دستورالعمل دانشگاه

 3. تكميل فرم تحويل نسخ پايان نامه و تحويل آن به اداره پژوهش

 


1.        انتخاب استاد راهنما با توجه به رشته  تخصصي و ظرفيت ايشان

2.     تكميل فرم پيشنهاد موضوع با تاييد استاد راهنما و مديرگروه

3.    تهيه پيشينه موضوع تاييد شده از  سايت ايرانداك (Irandoc.ac.ir)

4.      تكميل فرم پروپوزال توسط دانشجو  با راهنمايي استاد راهنماي مربوطه

5.    تاييد و امضاي پروپوزال توسط استاد راهنما

6.    ارايه پروپوزال توسط دانشجو به مديرگروه جهت طرح در گروه تخصصي

7.   ارايه پروپوزال توسط دانشجو به اداره پژوهش جهت طرح در شوراي پژوهش دانشگاه

8.   پايان نامه شش ماه بعد از تاريخ تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قابل دفاع مي باشد.

9.     در طول 6 ماه فرصت دفاع، دانشجو بايد در 3 جلسه دفاع از پايان نامه شركت كرده و فرم آنرا تكميل و به اداره پژوهش تحويل دهد.

10.  تكميل فرم آمادگي دفاع و ارايه آن به اداره پژوهش

11.   تعيين تاريخ دفاع و انجام امور مربوط به جلسه دفاع توسط اداره پژوهش و با حضور دانشجو

12. تكميل فرم­هاي تعهد اصالت، انصراف از دستاورد علمي( در صورت نداشتن مقاله) و فرم تاييد براي چاپ نهايي توسط دانشجو

13.انجام صحافي پايان نامه و تهيه سي دي هاي مربوطه طبق دستورالعمل دانشگاه

14. 

اداره پژوهش و فناوري

 
تكميل فرم تحويل نسخ پايان نامه و تحويل آن به اداره پژوهش
برچسب‌ها: پايان نامه،

[ ۱ ]

بقیه صفحات

درباره سایت
عضویت در خبرنامه
عضویت لغو عضویت
نظر سنجی سایت
نتیجه
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
لینک های تبادلی اتوماتیک
فاقد لینک
ورود به سایت
نام کاربری :
پسورد :
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار سایت
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 6
افراد آنلاین : 1
کل بازدیدکنندگان : 3278
دیگر موارد